Wie zijn wij

Centrum Hout heeft als doel het verantwoord gebruik van hout te stimuleren vanuit een technisch, economisch, ecologisch en maatschappelijke perspectief. Dit doet zij door middel van het samenstellen van objectieve en betrouwbare informatie, kennisoverdracht en het uitvoeren van projecten en onderzoek. De doelgroep bestaat met name uit adviseurs, voorschrijvers en opdrachtgevers.

Centrum Hout is al ruim 70 jaar hét houtkenniscentrum en onderdeel van de Koninklijke Verenging van Nederlandse Houtondernemingen (Kon VVNH). De bij deze branchevereniging aangesloten bedrijven reserveren jaarlijks een bedrag voor het ontwikkelen en het uitdragen van objectieve kennis over de grondstof hout en houtproducten.
Deze kennis wordt gedeeld via onder meer digitale platforms (houtdatabase.nl, opslagCO2inhout.nl, houtinfo.nl, centrum-hout.nl) lezingen, (lunch)bijeenkomsten, brochures, onderzoeken, artikelen, de houtinformatielijn, helpdesk gww, en ook het houtspreekuur.

Deelnemende bedrijven aan Actieplan Versterking Hout in de gww zijn: Hupkes Houthandel Dieren, Wijma Kampen, Hoogendoorn Hout, Meerdink, Boogaerdt Hout, Van Ierssel Houtimport, Duurzaamhout, Houthandel Wicherson, Trajectum trade, LTL Woodproducts, Regge Hout en GWW Houtimport.