Damwanden

Damwanden van hout worden al honderden jaren gebruikt om ons land te beschermen tegen het water.
Damwanden worden ook nu in vele waterbouwkundige toepassingen gebruikt, hetzij permanent, hetzij tijdelijk als:

- kademuur langs een haven
- oeverbescherming langs water bijvoorbeeld een kanaal
- onderdeel van een dijk of andere waterkering
- wand(en) van een bouwput of bouwkuip
- wanden van een boorkuip doorpersing ten behoeve van schild of raket of avegaarboring gesloten boring bijvoorbeeld voor een gasleiding, riool of - -         waterleiding onder een weg, spoor of water door
- middel om bodemvervuiling te immobiliseren

Door zijn specifieke eigenschappen is hout een zeer geschikt materiaal voor damwanden. Voor een lange levensduur is het niet alleen van belang aandacht te besteden aan ontwerp, detaillering en onderhoud, maar zeker ook aan de constructieve eigenschappen.

De Houtwijzer Houten damwanden gaat uitgebreid in op: houtsoorten, eigenschappen en kwaliteitseisen én het berekenen damwandconstructies (inclusief rekentabellen).

Download de [Houtwijzer Houten damwanden].