Bestekteksten

RAW in kort bestek...’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAWsystematiek en van het gww-standaardbestek.

Samengevat: een product op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers zijn overeengekomen, en daarmee een gereedschap dat binnen de sector van onder- en bovengrondse infrastructuur een brede toepassing heeft gekregen.

Door de plaats die het bestek inneemt tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase van een werk, vormt de systematiek met haar uniforme tekstenbibliotheek tevens een grondslag voor andere afgeleide systemen, zoals calculatie-, begrotings- en beheersystemen.
De mogelijkheden die zijn ontstaan voor de opbouw, de registratie en de overdracht van gegevens in het gww-bouwproces, vormen ook de basis voor een verdere rationalisatie en daarmee voor relatief grote kostenbesparingen. CROW verschaft daartoe de middelen; het effectueren van kansen vraagt de medewerking van allen die vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering bij het bouwproces zijn betrokken.

Bestekteksten houttoepassingen
Op dit moment worden RAW-bestekteksten gescheven voor ondermeer: funderingsconstructies, bruggen, steigers en dekken, sluisdeuren en kust en oeverwerken (beschoeiingen en damwanden). Deze zullen ook officieel aan CROW worden aangeboden voor opname in de RWA-systematiek.
Zodra de bestekteksten gereed zijn zullen deze hier geplaatst worden. U wordt op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief.

 

Voor de volledige brochure, klik [hier] of op de afbeelding.

 

 


RAW Bestekteksten Generator Houttoepassingen

RAW Bestekteksten generatorHiernaast treft u bestekteksten voor de volgende hoofdstukken:
- H 44 Houtconstructies,
- H 41 Funderingsconstructies - palen en damwanden,
- H 47 Kleine kunstwerken - bruggen,
- H 47 Kleine kunstwerken - terrassen en galerijen,
- H 47 Kleine kunstwerken - sluizen,
- H 52 Kust- en oeverwerken - damwanden, beschoeiingen en opgeklampte schotten,
- H 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken - steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen.
- Algemene bepalingen (duurzaam inkopen en detailleren).
De bestekteksten zijn aan het CROW aangeboden voor het opnemen in haar officiële RAW systematiek. 

 
Voor het starten van de RAW Bestekteksten generator, klik [hier] of op de afbeelding. 
Wilt u de generator downloaden, klik [hier].

RSX- en PDF-bestanden

Gebruik voor het downloaden van de RSX-bestanden bij voorkeur Chrome of Firefox.
Als de download niet start, maar een scherm met codes wordt getoond, klik dan met uw rechtermuisknop op RSX.
Kies 'Doel opslaan als...', wijzig '.xml' in '.rsx', kies bij 'Opslaan als:' voor 'Alle bestanden (*.*)' en klik op 'Opslaan'.

RSX-bestand PDF-bestand Hoofdstuk
RSX PDF H 44 Houtconstructies
RSX PDF H 41 Funderingsconstructies - palen en damwanden
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken - bruggen
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken - terrassen en galerijen
RSX PDF H 47 Kleine kunstwerken - sluizen
RSX PDF H 52 Kust- en oeverwerken - damwanden, beschoeiingen en opgeklampte schotten
RSX PDF H 53 Remming-, aanleg- en geleidewerken - steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen
RSX PDF Algemene bepalingen (duurzaam inkopen en detailleren)

Een RSX bestand is het officiële uitwisselingsformaat van het (raw) bestek conform de standaard 2015.