Rekenen aan

DAMWANDEN

Houtwijzer GWW Houten damwandenIn de 'Houtwijzer Houten damwanden - ontwerpaspecten, kwaliteitsaspecten en sterkte berekeningen' wordt uitgebreid stil gestaan bij toepassing, ontwerp en de constructieve aspecten rond houten damwanden. Naast houtsoortkeuze, sterkteklassen en voorbeeldberekeningen treft u een aantal tabellen waarmee eenvoudig de juiste damwand dimensies kunnen worden bepaald, in verschillende situaties (grondsoort, inheidiepte, kerende hoogte, houtsoort, sterkteklasse etc.). 

Voor de gehele brochure, klik [hier] of op de afbeelding.