FSC/PEFC/TPAS

FSC
FSC (Forest Stewardship Council) staat voor het stimuleren van ecologisch verantwoord, sociaal ondersteunend en economisch
levensvatbaar bosbeheer. FSC is een mondiaal toepasbaar certificeringsysteem voor zowel natuurlijke-, semi-natuurlijke- als
plantagebossen. FSC is een internationale en onafhankelijke organisatie, die in 1993 is opgericht door internationale milieu- en
mensenrechtenorganisaties, enkele inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector. FSC voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement Criteria for Timber) en is toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.
 

PEFC               
Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)is een internationaal boscertificeringsysteem dat is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale en regionale boscertificeringsystemen. PEFC heefteigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering. Het doel van het PEFCkeurmerk is duurzaam bosbeheer stimuleren door wederzijdse erkenning en promotie van boscertificeringsystemen en initiatieven. De Nederlandse overheid accepteert sinds 11 juni 2010 PEFC-gecertificeerd hout als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout binnen het duurzaam inkoopbeleid. Ook PEFC-MTCS is volledig
                                          geaccepteerd binnen het duurzaam inkopenbeleid van de overheid.


TPAS
In 2008 zijn inkoopcriteria opgesteld voor duurzaam hout. Dit zijn de TPAS (Dutch Procurement Criteria for Timber). De toetsingscommissie Inkoop Duurzaam Hout, ook wel TPAC genoemd, toetst certificatiesystemen, zoals de Forest Stewardship Council (FSC) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en de bijbehorende handelsketen aan deze inkoopcriteria. Een daarvoor aangesteld bewindspersoon van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besluit over het wel of niet toelaten van de getoetste certificatiesystemen tot het duurzaam inkoopbeleid van de Rijksoverheid.